Më shumë info

Paketa e burimeve njerëzore

h-r
150,00 €

+

Specifikime

10 seanca

Të jesh një menaxher burimesh njerëzore i zoti nevojitet njohja e procedurave të rekrutimit, seleksionimi i kandidateve, vlerësimi i performancës, njohja e Kodit të Punës, deklarimi online i punonjësve dhe listpagesave pranë Tatimeve, etj.
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore nëpërmjet një rrjeti funksionesh dhe aktivitetesh të tij i vjen në ndihmë menaxhimit të organizatës për përdorimin me efektivitet të punonjësve të saj. Këtu kemi parasysh aktivitete të tilla si zgjedhja dhe marrja e personelit në punë, vlerësimi dhe shpërblimi i tyre, krijimi i kushteve që ata të jenë sa më të motivuar për punë.

Tematikat kryesore

  • Proçesi i Rekrutimit
  • Hapat e Seleksionimit të kandidatëve
  • Plotësimi i dosjes personale te punonjesve
  • Nënshkrimi i Kontratës
  • Orientimi i ditës së parë të punës
  • Njohja e Rregulloreve dhe Proçedurave të Kodit te Punes
  • Deklarimet ne Zyren dhe Inspektoriatin e Punes
  • Plotesimi I Rregjistrave te Personelit dhe aksidenteve ne pune
  • Kompensimi dhe shpërblimet (Perllogaritja e Pagave ,Shperblimet dhe Ndalesat)
  • Shpërblimet dhe Benefitet te tjera qe mund te krijojne BNJ per te rritur rendimentin ne pune.
  • Deklarimet online i Punonjesve dhe Listepagesave prane Tatimeve
  • Plotesimi dhe Perpilimi i Dokumentacionit dhe ndjekja e tyre per Lejet e Lindjes dhe Shperblimet per Leje  Lindje apo Pensione.
  • Plotesimi i Dokumentacionit per punonjesit e Huaj te punesuar ne Kompani (Leje Pune dhe Leje Qendrimi)
  • Vlerësimi i performancës individuale.
  • Përfundimi i Kontratës Individuale të Punës
  • Proçedurat disiplinore
  • Largimet e personelit nga puna
  • Intervista e Largimit
  • Deklarimet prane Institucionev, Zyra e Punes, Ispektoriati, Tatim Taksat

 

IRISOFT EDUCATION

Irisoft Education
RR. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1
 06970875580695252625
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Na ndiqni:
 

 

Log in