Më shumë info

Paketa e psikologëve

psikolog
120,00 €

+

Specifikime

10 seanca

Paketa e psikologëve është e ndarë në disa module, të cilat  konsistojnë në aspektin praktik për secilin profil të psikologjisë. Kjo është një formë për të fituar njohuri dhe eksperiencë pune më të shpejt përmes praktikës.
Këto module janë të vlefshme për të gjithë ata individë që janë të interesuar për fushën e psikologjisë, qoftë të profilit apo të fushave të tjera. Qoftë për plotësim profesional apo personal.
Kohëzgjatja për secilin nga modulet do të jetë  2-3 seanca bazë, por dhe më shumë në varësi të tematikës dhe interesit të klientit.
Trajnimet mbahen nga specialistw të fushës. 

Psikologji Klinike
Zhvillimi moshor
Çrregullimet e Autizmit
Sindrona Down/Asperger
Psikologji Konjetive
Psikologji Anormale
Çrregullimet psikoemocionale
Çrregullimet psikomotore
Terapi Loje/Terapi Arti
Studime Rasti
Çrregullimet e personalitetit
Psikologji Shkollore
Etika dhe komunikimi
Gjuha e trupit
Vështirësi në të nxënë
Terapi Loje/Terapi Arti
Këshillim Karriere
Studime Rasti në shkollë
Ndërtimi i moduleve të trajnimit
Hartimi i programeve të ndërhyrjes
Instrumentët e punës së Ps.Shkollor
Struktura e raportimit të një abuzimi
Tipologjia e nxënësve në këshillim
Psikologji Organizative
Psikologjia e Punës
Vlerësimi i nëvojës për trajnim
Dinamikat e Grupit
Trajnimi i Stafit
Si të ndërtosh një modul trajnimi
Motivimi i punonjësve
Struktura e rekrutimit të burimeve njerëzore
Këshillim
Këshillim Individual
Këshillim në Çift
Këshillim Familjarë
Këshillim në Grup
Këshillim në institucionet e riedukimit
Psikoterapi
Psikoterapi positive
Psikoterapi Trupore
Psikoterapia e Mëndjes
Psikoanaliza
Terapia Bihaviorale
Psikoterapia me ilaç

 

 

IRISOFT EDUCATION

Irisoft Education
RR. "Muhamet Gjollesha", Godina 78, Hyrja 1
 06970875580695252625
 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Na ndiqni:
 

 

Log in